Výpoveď PZP je proces, ktorým majiteľ vozidla ukončuje svoju zmluvu o povinnom zmluvnom poistení. Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli chcieť zrušiť svoje PZP, napríklad ak ste predali svoje vozidlo, ak ste si našli lepšiu ponuku od inej poisťovne alebo ak už nepotrebujete poistenie. V tomto článku sa dozviete, ako správne zrušiť svoje PZP.

Dôvody na výpoveď PZP

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli chcieť zrušiť svoje PZP:

 1. Predaj vozidla: Ak ste predali svoje vozidlo, nemusíte mať už PZP na tento automobil. V takom prípade je potrebné podať výpoveď PZP. A to aj v prípade predaja do zahraničia.
 2. Zmena poisťovne: Ak ste našli lepšiu ponuku od inej poisťovne, môžete zrušiť svoje súčasné PZP a uzatvoriť novú zmluvu s novou poisťovňou. Môže ísť o prípad, ak nájdete najlacnejšie PZP.
 3. Nepoužívanie vozidla: Ak sa rozhodnete, že už nebudete používať svoje vozidlo (napríklad ak ste ho odstavili), môžete zrušiť svoje PZP.

Postup pri výpovedi PZP

Ak sa rozhodnete zrušiť svoje PZP, je potrebné dodržať určitý postup:

 1. Informujte svoju poisťovňu: O svojom záujme zrušiť PZP informujte poisťovňu písomne alebo prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Mnohé poisťovne majú špeciálny formulár pre výpoveď PZP, ktorý je potrebné vyplniť a doručiť im.
 2. Dodržte výpovednú lehotu: Výpovedná lehota je zvyčajne 30 dní, ale môže sa líšiť podľa zmluvných podmienok poisťovne. Ak chcete zrušiť PZP okamžite, môžete to urobiť len v prípade, ak ste predali svoje vozidlo alebo ak ste ho odhlásili z evidencie.
 3. Ukončenie platnosti PZP: PZP končí posledným dňom výpovednej lehoty alebo okamžitým zrušením v prípade predaja vozidla či odhlásenia z evidencie. Po uplynutí výpovednej lehoty alebo pri okamžitom zrušení PZP je potrebné uzatvoriť novú zmluvu o PZP s inou poisťovňou (ak stále vlastníte vozidlo) alebo sa postarať o zmenu poistnej zmluvy na nového majiteľa vozidla.
 4. Potvrdenie zrušenia PZP: Po uplynutí výpovednej lehoty alebo po spracovaní vašej žiadosti o okamžité zrušenie PZP by vám poisťovňa mala poskytnúť potvrdenie o zrušení poistenia. Uchovajte si túto dokumentáciu pre prípad potreby.
 5. Zmena poisťovne: Ak ste zrušili svoje PZP s cieľom prejsť k inej poisťovni, nezabudnite včas uzatvoriť novú zmluvu o PZP. Je dôležité, aby ste mali svoje vozidlo nepretržite poistené, pretože jazda bez platného PZP môže viesť k vážnym pokutám a problémom s políciou.

Dôležité informácie o výpovedi PZP

 • Výpoveď PZP je možné zrušiť, ak ste sa po podaní výpovedi rozhodli zostať pri svojej súčasnej poisťovni. V takom prípade je potrebné informovať poisťovňu o svojom záujme zrušiť výpoveď.
 • V prípade, že ste predali svoje vozidlo, zodpovednosť za PZP prechádza na nového majiteľa. Je však dôležité, aby ste informovali poisťovňu o predaji vozidla a ukončení vášho záujmu o PZP.
 • Uistite sa, že pred podaním výpovedi PZP máte jasno v dôvodoch pre zrušenie poistenia a ste si istí, že chcete prejsť k inej poisťovni alebo že už svoje vozidlo nebudete používať.

Výpoveď PZP môže byť pre mnohých majiteľov vozidiel dôležitým krokom. Dôvody pre zrušenie PZP sa môžu líšiť, no je potrebné dodržať určitý postup, aby ste zrušili svoje poistenie správne a bez problémov. Nezabudnite informovať svoju poisťovňu o svojom záujme zrušiť PZP, dodržať výpovednú lehotu a uchovávať si potvrdenie o zrušení PZP pre prípad potreby. Okrem toho, ak sa rozhodnete prejsť k inej poisťovni, nezabudnite včas uzatvoriť novú zmluvu o PZP, aby ste mali svoje vozidlo nepretržite poistené.

Pri výpovedi PZP je dôležité si uvedomiť, že právne predpisy a postupy sa môžu líšiť v rôznych krajinách. Preto je vhodné pred podaním výpovedi PZP konzultovať špecifické požiadavky a postupy s odborníkom v oblasti poistenia alebo s právnikom vo vašej jurisdikcii. Taktiež je dobré sledovať aktuálne informácie a novinky v oblasti PZP, pretože legislatíva sa môže meniť a môžu byť zavedené nové povinnosti a postupy pre majiteľov vozidiel.

Ak ste si istí, že chcete zrušiť svoje PZP, postupujte podľa vyššie uvedených krokov a neváhajte sa obrátiť na odborníkov alebo svoju poisťovňu, ak máte akékoľvek otázky alebo obavy.