Stret so zverou je nepríjemným a nečakaným zážitkom pre mnohých vodičov, ktorý môže spôsobiť značné škody na vozidle. V tomto článku sa pozrieme na to, ako môže PZP pomôcť v prípade stretu so zverou, čo uhrádza a ako sa chrániť pred takýmito nešťastnými udalosťami.

Povinné zmluvné poistenie a stret so zverou

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám. PZP však nepokrýva škody na vašom vozidle v prípade stretu so zverou. Na to, aby ste boli chránení pred týmito škodami, potrebujete havarijné poistenie.

Havarijné poistenie a stret so zverou

Havarijné poistenie je dobrovoľné doplnkové poistenie, ktoré pokrýva škody na vašom vozidle v dôsledku rôznych udalostí, vrátane stretu so zverou. Väčšina havarijných poistiek zahŕňa pokrytie škôd spôsobených zverou, avšak je dôležité si pozorne preštudovať podmienky svojej zmluvy, aby ste boli istí, že ste chránení.

Ako postupovať po strete so zverou

Ak dôjde k nehode so zverou, mali by ste postupovať nasledovne:

 1. Zastavte vozidlo, zapnite výstražné svetlá a oblečte si reflexnú vestu.
 2. Ak je to možné, ohrozenej zveri poskytnite prvú pomoc.
 3. Fotodokumentujte škody na vozidle a, ak je to možné, miesto nehody.
 4. Ak je zver zranená alebo mŕtva, oznámte to najbližšiemu útulku alebo polícii.
 5. Kontaktujte svoju poisťovňu a podajte hlásenie o škodovej udalosti.

Prevencia stretov so zverou

Nasledujúce tipy vám môžu pomôcť predchádzať stretom so zverou na ceste:

 1. Dávajte pozor na značky varujúce pred zverou.
 2. Snažte sa jazdiť s nižšou rýchlosťou v oblastiach, kde je zvýšený výskyt zvery.
 3. V noci používajte diaľkové svetlá, ak je to možné, aby ste lepšie videli prítomnosť zveri na ceste.
 4. Buďte obzvlášť opatrní pri súmraku a svitaní, keď je zver najaktívnejšia.
 5. Ak vidíte zver na ceste alebo v jej blízkosti, zvoľnite a pripravte sa na možné náhle pohyby.
 6. Nikdy sa nesnažte zvieratá preháňať alebo získať ich pozornosť klaksónom. Môžete ich tým vystrašiť a spôsobiť nekontrolovateľné správanie.
 7. V prípade, že stret s zverou je nevyhnutný, nesnažte sa náhle zatočiť alebo zastaviť, čo môže viesť k vážnejším nehodám. Držte volant pevne a brzdite rovnomerne.

PZP samotné nepokrýva škody na vozidle spôsobené stretom so zverou. Pre úplnú ochranu a pokrytie škôd je potrebné mať havarijné poistenie. Pri jazde dbajte na preventívne opatrenia a buďte opatrní v oblastiach so zvýšeným výskytom zvery. V prípade stretu so zverou postupujte podľa vyššie uvedených pokynov a kontaktujte svoju poisťovňu, aby ste nahlásili škodovú udalosť.